Information och nyheter

 

             

 

Välkommen till årsmöte 2017

 

På Strandserveringen i Norje Boke den 8/7, kl. 11:00.

Föreningens mailadress är: ekobejron@gmail.com

 

Vänliga hälsningar, styrelsen.

 

Jan-Olof                                                         Heléne

 

harabacken1@hotmail.com                                 [javascript protected email address]

 

Årsmöte Norje Boke Samfällighetsförening 2017

                           Art:                Årsmöte

Tid:                2017-07-08 kl. 11:00

Plats:             Strandserveringen Norje Boke

 

 1. Årsmötet öppnas av Jan- Olof Nilsson
 2. Godkännande av kallelse, dagordning och verksamhetsberättelse 2016
 3. Val av mötesordförande: Jan-Olof Nilsson
 4. Val av mötessekreterare: Heléne Ståhl
 5. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll: Roger Johnsson och Gert Persson

 

 1. Närvaroförteckning skickas runt, 16 representerades.
 2. Föregående mötesprotokoll godkändes.
 3. Revisionsberättelse för bokföringsåret 2016, denna godkändes.
 4. Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2016 beviljades.
 5. Kassörens rapport godkändes.

 

 1. Förslag om oförändrade arvoden, á 2000 kr, till ordförande, sekreterare och kassör för 2018.
 2. Förslag om oförändrad årsavgift för 2018 à 300 kr.

 

 1. Val: Ordförande för 2018: Vakant, en styrelseledamot går in och upprätthåller denna post fram till årsmötet 2018.

 

 1. Val av två styrelseledamöter 2018-2019: Bertil Arvidsson och Heléne Ståhl

 

 1. Val av två styrelsesuppleanter 2018: Omval av Tonje Pihlblad Bengtsson och Jan Ståhl

 

 1. Två revisorer 2018: Omval Jörgen Nilsson och Per Bertilsson

 

 1. En revisorssuppleant 2018: Omval Ingmar Johnsson

 

 1. Två till valberedningen 2018: Omval Bengt Nilsson och Gun Thordin

 

 1. En valberedningssuppleant 2018: Omval Conny Eklund

 

 

 

 1. Övriga frågor:

 

 • Kassören tar upp betalningen av årsavgiften där han föreslår att det läggs på 50 kr på varje försenad inbetalning. Årsavgiften skall vara betalad den 31/3 .
 • Det togs upp att en del som besöker Sweden Rock festivalen parkerar på Grönområdet och bilpass ligger i rutan. Tänk på det, ni som delar ut pass till de som skall besöka just dig/er. Grönområdet skall inte användas som parkering, är det dina/era gäster skall de parkera hos dig/er.
 • Det påtalades att det runt servicehuset, som ligger vid vår infart, har det blivit ett upplag. Det ser skräpigt ut och det bör forslas bort.
 • Det togs upp att det är dålig sikt vid infarten till Loggboksvägen och där bör röjas.
 • Det informerades att fastighetsägare som besväras av träd, som ligger på kommunens mark, själva kontaktar parkavdelningen.

 

 

 

Sommarbild på vår brygga, juli 2013.

 

 

 

 

 

Har du ett träd du känner står lite tokigt till och gärna vill har ner? Till våren finns det möjlighet att boka in sig för att få hjälp med avverkning. Vi anlitar en professionell firma. Lämna intresseanmälan till Jan Ståhl i stuga 2306. Mail: jan.stahl68@gmail.com eller ring: 072 7342115